Balett

Balett anses av många vara den främsta, finaste och mest förnäma formen av dans. Trots det kommer namnet ”balett” ursprungligen från italienskan, där det betydde ”liten dans” – ”balett” kommer från baletto som är diminutivformen av ballo, alltså dans. Anledningen till att balett har ett så fint anseende är sannolikt en kombination av att det är en mycket krävande dans och balettens historiska betydelse. Balett ställer stora fysiska krav på dansarna, som måste vara mycket starka samtidigt som de är viga och graciösa, och rör sig med enorm kroppskontroll. På grund av detta börjar de flesta med balett när de är mycket unga, för att kunna träna upp sin kropp att klara av balettens alla rörelser. När det gäller balettens historiska betydelse kan baletten sägas vara ursprunget till stora delar av all form av dans som numera uppförs på västerländska scener.ballet-999802_960_720

Baletten, i sin tur, har sitt ursprung på 1400- och 1500-talen och de italienska adelshoven. En av de allra första stora balettföreställningarna sattes upp på beställning av hertigen av Milano, och uppfördes av Bergonzio di Botta. Denna balett vann snabbt stor popularitet, och kopierades vid de flesta hoven i Italien. Från Italien spriddes sedan baletten till Frankrike via Katarina av Medici, som var född i Italien med som mellan 1547 och 1559 var drottning av Frankrike. Det var i Frankrike som baletten verkligen fann ett hem, då den nya dansen anammades helhjärtat av den franska adeln. Efter att den första franska baletten uppfördes av Balthasar de Beaujoyeulx (en balett som blev oerhört populär) skapades fler än 80 olika balettföreställningar de följande tio åren. Baletten behöll sin popularitet i Frankrike under de kommande århundradena, och hade beskyddare framförallt i kardinalerna Richelieu och Mazarin, liksom i kungarna Ludvig XIII och Ludvig XIV. Det är på grund av balettens historiskt starka ställning i Frankrike som majoriteten av alla termer inom baletten är på franska. Bara några exempel är arabesque (en kroppsställning där det ena benet sträcks ut bakom kroppen), plié (en böjning av benen i någon av grundpositionerna), en pointe (att resa sig upp på tåspetsarna medan man utför någon av balettens rörelser) och padeboré (en förflyttning av tyngden från ena foten till den andra när man står i plié eller relevé).

Idag brukar man skilja mellan en rad olika typer av balett. Tre av dessa är klassisk balett, narrativ balett och romantisk balett. Den klassiska baletten baseras helt på traditionell baletteknik, och brukar i sin tur delas in i olika stilar eller skolor baserat på regioner, till exempel fransk balett, italiensk balett eller rysk balett. Flera av dessa klassiska stilar associeras även med en viss träningsteknik eller vissa träningsmetoder, som fått namn efter sina skapare. Den romantiska stilen utvecklades under den period i historien som blivit känd som romantiken, och denna typ av balett karakteriseras av starka känslomässiga teman och handlingar som kretsar kring olika typer av kvinnliga väsen som förtrollar dödliga mäns hjärtan. Narrativ balett, slutligen, är sådana baletter som är tydligt fokuserade kring en handling, och som vill berätta en historia med dansen. Några tydliga exempel på narrativ balett är Nötknäpparen och Svansjön.

Om ditt barn vill börja med balett, och du letar efter en bra plats att köpa träningskläder åt dem, ska du gå in på Kidsbrandstore.se. Där hittar du barnkläder för alla tillfällen och för barn i alla åldrar.

Leave a Comment

mts_howto