Folkets dans  

Med folkdans avses de danser som dansats av vanligt folk. Danser som främst tog sin början för många hundra år sedan men som också kan vara nykomponerade och förändrade. Danser som förts vidare genom tradition. Folkdansen är en världslig dans, till skillnad från den kyrkliga dansen, och framfördes till en början främst av bönder i samband med olika högtider. Till en början var det en pardans men utvecklades till att dansa som trio eller än fler i ringdans.

 

Folkdans, och annan dans, kunde man se på Sveriges logdanser vilka var populära under ett par årtionden i mitten av 1900-talet. Människor kom till logarna för att roa sig, dansa och umgås och kärlek började inte sällan att spira. Logdanserna Åkersberga, Sweden - June, 22th 2012: People standing around the Midsummer Pole in Åkersberga, Sweden. Midsummer Celebration is a traditional celebration for the summer solstice. Since the 1950s, for practical reasons, people celebrate Midsummer on Midsummer Eve, which is always on a Friday between June 19 and June 25ägde rum sommartid och lockade inte bara landsbygdens befolkning utan även storstadsbor med bil. Varför logarna blev så populära vet ingen med säkerhet men det kan ha att göra med dess enkelhet; de var inte var lika pyntade och uppstyrda som dansbanorna och den pyntning som fanns hade ofta en lokal prägel vilket skapade en mysigare atmosfär och gav att besökarna kunde klä sig enklare. Snart så kom dock de nöjeslystna, framför allt ungdomen, att föredra diskotek varför logdanserna såg en annan publik. Besökarna vid logarna fick en högre genomsnittsålder, ofta dansades det som populärt kallas mogendans eller styrdans, och många logar fann sig nödgade att stänga verksamheten.

Att dansa många tillsammans är vanligt än idag oavsett det är folkdans, rave eller något annat. Förr beskrevs det som dansepidemier. Likt pesten drog dansepidemin fram och krönikor skildrar tillställningar där hela städer dansar iväg, där sjuka dansar och de dansande inte slutar att röra sig förrän de faller döda ned. Om dansepidemier verkligen fanns, vad som egentligen hände, är lite känt. Var det en massjukdom eller såg människor ett tillfälle att verkligen släppa loss? Förekom droger eller förgiftning? Läs mer på Svenska Kyrkan.

Folkdans är inte en svensk företeelse utan dansas i alla länder och ser därför olika ut. Gemensamt är att dansarna oftast bär traditionell klädsel och att dansen kan härledas till folket. En del danser, såsom polka, dansas över hela världen men ser olika ut beroende på i vilket land den dansas. Ofta kan nationalidentiteten skådas i dansen och den förknippas med högtider.

Leave a Comment

mts_howto