220

Balett

Balett anses av många vara den främsta, finaste och mest förnäma formen av dans. Trots det kommer namnet ”balett” ursprungligen …
135

Tiodans

Tiodans är det svenska namnet på den tävlingsform av dans som på engelska kallas ballroom dancing. Det är ett fenomen …
69

Folkets dans  

Med folkdans avses de danser som dansats av vanligt folk. Danser som främst tog sin början för många hundra år …
93

Dans med smärta  

Smärtsam dans med tårar och glädje kan ses i Dödsdansen och Tarantella. Dödsdansen visar hur liten människan är, att människan …
68

Kyrklig dans  

Att dans genom tiderna lockat människan kan delvis ha att göra med mötet könen emellan. Dansgolvet är en perfekt plats …
69

Hitta dansen  

Dans har olika betydelse för olika människor. Alltså ordet dans. Vad är dans? Dansen har genom människans historia spelat en …